Tredjedelsregelen

Tredjedelsregelen er komposisjonsmessig klassiker: Kapp bildet opp med to vertikale og to horisontale linjer, slik at du får ni like store firkanter. Sørg for at viktige elementer havner langs disse strekene, og at det du vil fremheve kommer i et av fire kryssene (illustrasjon til høyre).

Tredjedelsregelen er en forenklet versjon av «det gyldne snitt»(se matte-formel).  Sistnevnte er relativt avansert matematikk, og ble brukt av de gamle klassikerne innen malerkunst. Det blir for avansert for meg. Det enkle er ofte det beste, mener nå jeg da, og plasserer gladelig sentrale bildeelementer i kryss og langs linjer som en ren ryggmargsrefleks. Som regel fungerer det greit nok.

Dette er noe jeg tror de fleste kan øve på, og øve inn. Det er ikke uten grunn at noen av de gamle mestrene innen fotografi hadde klassisk kunst-utdanning. De hadde studert linjer, sirkler og perspektiv, og visste hvordan dette virket inn på oss som seere – bevisst, men helst ubevisst.

En klassisk nybegynnerfeil er å plassere hovedelementet midt i, og gjerne la horisonten dele bildet i to. Tving deg til å tenke komposisjon når du tar bildet. På mitt lille Canon G9 kan jeg til og med be kamera sette inn de to vertikale og horisontale linjene i displayet på baksiden. Se om du kan gjøre det på ditt kamera også, så blir du permanent minnet om tredjedelsregelen.  Da blir det kanskje enklere å plassere horisonten langs en av de horisontale linjene, og plassere den fine steinen akkurat i krysset.

Det sier seg selv at tredjedelsregelen ikke ikke gjelder for alle bilder. Noen ganger er det nettopp symmetrien som gjør hele bildet. Andre ganger er det S-kurver i form av ei elv eller en vei som snor seg inn i bildet.  Men det er en grei regel i mange tilfeller.

Bildetekst: Ferga fra Bognes mot Lødingen på tur inn i bildet. Den er akkurat i krysset. I tillegg er horisonten lagt langt nedre linje. Dette er en komposisjonsmessig klassiker.

Bildetekst: Her er det kun hovedinteressefeltet som befinner seg i øvre høyre kryss, i henhold til tredjedelsregelen. I tillegg peker alle linjer rett inn i dette området. Også dette er en klassisk komposisjon.

Reklame

Forfatter: Harald Harnang

Bakgrunn: Journalist og fotograf. Studert sosiologi og journalistikk. Tidligere arbeid: Fotojournalist i avis, reklamebyrå, informasjon/markedsføring, statlig ansatt med internettportalarbeid. Nå pensjonist, men still going med foto, tekst og web-arbeid.

%d bloggere liker dette: